50 kilo

Marga van Zutphen

‘We zijn een klein dorp, dus we moeten het samen doen’

Marga van Zutphen is 43 jaar en woont al zo’n 12 jaar in  Loosbroek samen met haar man Emile en kinderen Iris en  Stan. Oorspronkelijk komt ze uit Mariaheide “ik heb het ene  dorp verruild voor het andere dorp met een tussenstop in  Heeswijk-Dinther”. 

Marga werkt als praktijkondersteuner somatiek in een  huisartsenpraktijk in Uden. Ze houdt zich bezig met het  begeleiden van patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten,  longziekten zoals astma en COPD, en ouderenzorg. Haar  taken omvatten het signaleren van gezondheidsproblemen  en het organiseren van (medische) hulp tijdens zowel  spreekuurbezoeken als huisbezoeken. Een belangrijk aspect  van haar werk is het motiveren van patiënten om hun leefstijl  te verbeteren. “Het mooiste vind ik wanneer patiënten na  verloop van tijd daadwerkelijk beter worden en bijvoorbeeld  diabeten minder medicijnen nodig hebben”. Daarnaast  werkt Marga gemiddeld nog zo’n dag in de week als zzp’er  in andere huisartsenpraktijken als doktersassistente of  praktijkondersteuner. 

Oorspronkelijk was Marga jarenlang doktersassistente maar  lichamelijke ongemakken veroorzaakt door hypermobiliteit  en weke-delen reuma bemoeilijkte haar werk. Maar Marga  zat niet bij de pakken neer “iedereen heeft wel iets” en  schoolde zich om. Juist omdat Marga in haar werk nu veel  bezig is met gezondheid en mensen adviseren over een  gezonde leefstijl is ze zelf nog bewuster gaan leven. “Wat je  voorlicht aan anderen, moet je zelf ook doen”, ze eet bewust  en sport veel. 

Ik heb al jarenlang een stabiel lichaamsgewicht van 50 kilo!  Ze fietst met de Lekke Tube vooral in de warmere maanden, in  die periode heeft ze het minste last van haar reumaklachten.  En samen met Emile fietst ze veel in het weekend en “tijdens  vakanties nemen we onze fietsen altijd mee”. Daarnaast is  ze begonnen met hardlopen “Ik loop nu drie keer per week en fiets één tot twee keer per week”. Deze bewuste leefstijl  zorgt voor een inmiddels jarenlang stabiel lichaamsgewicht  van 50 kilo. En aangezien deze editie van de Dorus de 50 ste  is, was daarin de overeenkomst gevonden! 

Daarnaast is Marga secretaris bij de Kreuge. “Ik hou van gezelligheid dus vrijwilligerswerk bij de Kreuge  sprak me destijds wel aan.” Ze is nauw betrokken bij  de hele organisatie en zit in het overkoepelend bestuur.  “Organiseren en besturen ligt mij wel. Ik ben trots dat we er  samen telkens in slagen om leuke activiteiten te bedenken  en dat veel mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen.  We zijn een klein dorp, dus we moeten het samen doen.”  En Marga geeft hierin het goede voorbeeld. Zo deed ze een  gooi naar De Slimste Mens, is actief in het bestuur van de  Kreuge maar steekt ook graag de handen uit de mouwen. Zo  helpt ze bijvoorbeeld af en toe bij De Wis en staat ze achter  de bar bij Hoken en Hakselen. “Soms sta ik net zo lief achter  de bar als ervoor,” zegt ze lachend. 

In Marga’s verhaal klinkt haar sterke gemeenschapsgevoel  door. Of het nu gaat om activiteiten met buren- of  dorpsgenoten, haar inzet voor De Kreuge, ze is graag van de  partij en ‘samen’ lijkt daarin het sleutelwoord. Een belangrijke  waarde voor haar die ze ook weer door wil geven aan haar  eigen kinderen, die op hun beurt het vrijwilligerswerk alweer  oppakken. 

Tekst: Nathalie Roefs | Foto: Maddelon Dekkers