Adverteren

Wilt u ook adverteren in ons mooie dorpsblad DORUS? Stuur dan een bericht naar redactie@dorus-loosbroek.nl.

Wij hanteren de volgende tarieven:

  • 5x halve pagina € 250,00
  • 5x kwart pagina € 175,00
  • 5x achtste pagina € 100,00
  • 11x halve pagina € 500,00
  • 11x kwart pagina € 350,00
  • 11x achtste pagina € 175,00

De DORUS verschijnt 11 keer per jaar.