colofon

DORUS verschijnt 11 keer per jaar en wordt gratis verspreid in Loosbroek.

Secretariaat: ‘t Vunderke 17.
E-mail: redactie@dorus-loosbroek.nl
Website: www.dorus-loosbroek.nl

Redactie Dorus: Mathieu Bosch (hoofdredacteur), Antoinette Wildenberg, Cindy van Haaren, Jozette van den Helm en Miriam van Dijk.

Aan elke uitgave werken diverse gastschrijvers en fotografen mee. Onder elk artikel staat de naam van degene die betreffend artikel heeft geschreven, maar
ook wie de foto’s heeft gemaakt.

Drukker: Drukkerij der Kinderen, Uden. Oplage: 540 stuks

Iedereen mag tips, teksten en/of foto’s over Loosbroek aanleveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties en behouden ons het recht voor om kopij niet te plaatsen of in te korten. Wil je tekst of fotografie uit dit blad gebruiken, laat het ons dan even weten. Aanleveren kopij per mail of (adres) voor de 15e van iedere maand.