achter de gevel

Waterschap Aa en Maas

Jos van der Stappen (50) is bedrijfsleider bij Waterschap Aa en Maas dat al een kwarteeuw gevestigd is in Loosbroek. Het kantoor aan de Dorpsstraat 18 herbergt een kleine werkplaats met opslag van dagelijks watermaterieel zoals een bootje, loader, quad en een tractor. Boven de entree aan de voorkant huist een fiks kantoor waar de medewerkers op de eerste verdieping genieten van een fraai en rustiek uitzicht op de Dorpsstraat en achter op het uitgestrekte landschap. Een bedrijf waar een aantal dorpsgenoten vele jaren heeft gewerkt. “Ik ben zelf geen Loosbroekenaar,” begint Jos. “Ik woon met mijn gezin in Nederasselt, maar mijn vrouw, Bianca van Asseldonk, is er wel geboren en getogen, ik heb dus heel veel met het dorp waar ik werk.”

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

“Er werken hier 20 mensen,” weet Jos. “Samen werken we 24 uur per dag aan schoon, natuurlijk en voldoende water. Oftewel aan een watersysteem waarvan mensen, dieren en planten kunnen leven. Om dit mogelijk te maken bewaken we de waterkwaliteit en proberen we deze te blijven verbeteren. We onderhouden de dijken en zuiveren afvalwater. Voor alle inwoners, bedrijven en de natuur in Oost-Brabant. Dit doen we met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het beheer van sloten, gemalen, terreinen en gebouwen, en het coördineren van onderhoud en beheer van het waterpeil. Ons werkgebied is de gemeentes Bernheze, Boekel, Maashorst, Meijerstad en Laarbeek.” “Binnen ons district zorgen we voor het beheer van 850 kilometer sloten en watergangen.”

HAND- EN SPANDIENSTEN

Er zijn vier districten, naast Loosbroek zijn dat Cuijk, Lith en Deurne. Samen beheren ze het gebied van Waalwijk tot Someren en van Cuijk tot aan het werkgebied van waterschap de Dommel. “Binnen ons district zorgen we voor het beheer van 850 kilometer sloten en watergangen. We zorgen bijvoorbeeld voor het onderhoud van beken en sloten, voor veilige dijken en voor het afvoeren en vasthouden van water. Door beken meer te laten kronkelen, vispassages aan te leggen, oevers te verflauwen en verbindingen tussen natuurgebieden te realiseren zorgen we voor een robuust watersysteem dat tegen een stootje kan. Het onderhoud doen we overigens niet zelf, we brengen alles in kaart en besteden het dan uit bij bedrijven zoveel mogelijk uit ons beheergebied. Het peilbeheer doen we wel zelf. Net als kleine hand- en spandiensten waar nodig. We hebben hier acht mensen die in de buitendienst werken. Die hebben het mooiste baantje van de wereld. Vrij en lekker werken met zand en water, wat wil je nog meer,” lacht Jos.

OOG VOOR WATERKWALITEIT

“In het Loosbroekse kantoor werken naast onze secretaresse, vier gebiedsbeheerders die de schakel vormen tussen binnen- en buitendienst, vier adviseurs watersysteem die nauw contact onderhouden met de gemeentes, en twee gebiedsadviseurs die zich continu buigen over de toekomstvisie en dat is nodig want het klimaat verandert, ook in Loosbroek. De laatste vier jaar hebben we drie uitzonderlijk droge zomers gehad en heel veel piekbuien die kunnen leiden tot wateroverlast. We maken ons sterk om een klimaatbestendig watersysteem te ontwikkelen, zodat we voldoende opgewassen zijn tegen weersextremen.” Een andere uitdaging zijn de schadelijke stoffen die in het water in sloten terecht komen. “Denk aan stoffen zoals de PFAS, de poly- en perfluoralkylstoffen. Soms door de uitstoot van fabrieken maar ook via de riolering in het oppervlaktewater zoals medicijnresten of stoffen uit industriële lozingen. Omdat er steeds weer nieuwe stoffen worden gemaakt en gebruikt, is er continue aandacht nodig voor onze waterzuiveringen.

SAMENWERKEN IS NODIG

We verkennen samen met andere partijen hoe we kunnen omgaan met stoffen als medicijnresten, hormonen en resistente bacteriën. Wat kunnen onze inwoners, bedrijven en ziekenhuizen doen om te voorkomen dat zulke stoffen in het water komen? En wat kunnen wij doen om de stoffen die toch in het afvalwater zitten eruit te halen, zodat ze niet in het oppervlaktewater komen? Met boeren maken we afspraken over de waterstanden in de waterlopen. Wanneer het nodig is bellen boeren ons ook om het waterpeil aan te passen als het land te nat of te droog is. Samenwerken is dan ook nodig voor een goede waterhuishouding. We helpen waar het kan en zijn er vragen? Gewoon bij ons aanbellen, ook daar zijn we voor.”

Tekst: Mathieu Bosch | Foto: Wim Roefs