goud van oud

Grard van Krieken

‘Ik wilde eigenlijk paus worden’

Hij lijkt op zijn opa, ook een Grard, die net als hij hield van het vertellen van verhalen en anekdotes. Door Grard zijn er veel verhalen maar ook moppen verteld, na een drukke werkdag, aan de koffie of borrel met de buurt. En soms stuurde hij zijn dochters naar de maalderij om te gaan kijken of het wijzertje van de pers goed stond, zodat er een schuine mop verteld kon worden. De verhalen van de familie heeft hij vastgelegd in twee dikke mappen, in een keurig handschrift met een zwarte fijnschrijver. “Eigenlijk moet er wat mee gedaan worden,” mijmert Grard.

PAUS WORDEN

Grard is geboren en getogen in Loosbroek, woont met zijn vrouw Jo aan de Dorpsstraat. Zijn vader Piet had als ‘jungske’ altijd veel gehad met mulders (molenaars) en met molens. Hij leerde het molenaarsambacht bij Dorus van Iperen. Later huurde Piet een molen in Heesch maar kon Loosbroek niet loslaten. Aan de Dorpsstraat 16 werd een maalstoel gebouwd, aangedreven door een dieselmotor, zodat ze niet afhankelijk waren van de wind. Piet trouwde in 1938 en bouwde een woonhuis met een stukske boerderij en een maalderij, voor het maken van veevoer. In 1963 nam Grard het bedrijf over. “Ik wilde als klein mannetje paus worden, maar ik wist toen nog niet dat je dan eerst kapelaan, pastoor en bisschop moest worden,” vertelt Grard met een brede lach. “Maar ik heb ook lang aspiraties gehad om veearts te worden.” Eind jaren zestig begon hij met de productie van honden- en kattenvoer. “We hebben er hard voor moeten werken, maar het heeft wel geleid tot een bepaald succes. We zijn nu bezig om een nieuwe fabriek te bouwen in Veghel en het is hard nodig dat de productie opgevoerd wordt, want er is veel vraag. We leveren ook veel aan het buitenland,” vertelt hij trots. Volgend jaar bestaat de Vobra 90 jaar, het is de bedoeling dat dit gevierd wordt met de officiële opening van de nieuwe fabriek.

STAMBOOM

Grard is in Loosbroek en daar buiten actief geweest in het verenigingsleven. Muziek is een van zijn grote passies. Hij was door de jaren heen dirigent van verschillende koren. Bijna veertig jaar lang is hij dirigent van Zang en Vriendschap geweest, en nog is hij dirigent van het mannenkoor in Dinther. Grard houdt van toneel. Hij regisseerde bij de toneelverenigingen in Nuland en in Loosbroek. Samen met Henk van Lieshout heeft hij het Loosbroeks Ondernemers Belang opgericht, en hij heeft deel uitgemaakt van het kerkbestuur. Een hobby die zeker vermeld moet worden is het uitzoeken van hun stamboom. Daarover had hij 20 ordners verzameld. Door de brand in 2018 van de fabriek zijn die helaas vernietigd en is Grard opnieuw begonnen met het uitzoeken daarvan. Grard vindt de sociale contacten, gemoedelijkheid in Loosbroek van grote waarde, ze zijn voor hem ook erg belangrijk. Hij gaat, honkvast, zoals zoveel van Kriekens, Loosbroek niet uit. “Ik woon nog liever in een rosse hut hier op de hei als ergens anders,” besluit hij.

Tekst: Joke Dobbelsteen. Foto: Wim Roefs.