Hobby

Stan Roefs

‘Schik in het handelen in pallets’

Stan Roefs (57) woont samen met Liesbeth en hun kinderen Giel, Martine, Julia en Koen op hun melkveebedrijf aan het Watergat. Samen verzorgen ze het bedrijf, dat met de tijd mee is ontwikkeld. Flexibiliteit vindt Stan in het familiebedrijf een groot goed. De bewuste keuze voor een vrijwillig melksysteem, in de volksmond een robot, draagt daar aan bij. Het welzijn van de koe staat op één. Door het systeem worden boer en koe niet gevangen in vaste werktijden.

HOBBY

Heel wat jaren geleden ging Stan helpen met het vervoeren en verzamelen van pallets voor de kindervakantieweek in Loosbroek. Immers vele handen maken licht werk. Hierbij trof hij Mike van Donzel die pallets verzamelde voor de Kindervakantieweek in Heeswijk-Dinther. Daarna kwam al snel de vraag; Hebben die pallets ook waarde? “Ik heb een paar beste pallets uitgezocht, in de auto gelegd en ben naar een pallethandel gereden. Het waren allemaal wegwerppallets. Sommige hebben een waarde, andere niet. Daarbij zijn er veel verschillende afmetingen,” vertelt Stan. De twee vrijwilligers verzamelden verder en gingen op onderzoek uit. Stan reed naar bedrijven om de pallets te halen, Mike selecteerde ze. De beste pallets die geen waarde hadden, sloegen ze op voor de kindervakantieweek. “Als we dan een wagentje verzameld hadden met waarde, brachten we die weg en kregen we er een vergoeding voor.” De bedrijven waarvan zij pallets kregen, hadden vaak een tekort aan opslag en de vrijwillige basis waarop Stan en Mike werkten was gunstig voor die bedrijven. Zo werkten ze een aantal jaren, het aantal pallets groeide, de inkomsten voor de goede doelen ook.

STICHTING PALLET

De verzamelde pallets gingen naar de Kindervakantieweek. Om de verdiensten goed te regelen werd Stichting Pallet opgericht. Ingrid Sigmans nam het financiële gedeelte op zich om Stichting Ranja (organisator Kindervakantieweek) te helpen. De aanhanger werd te klein en cadeau gedaan aan Stichting Ranja. Er kwam een grote platte wagen achter de trekker. Abel Buijs werd gevraagd om Stan en Mike te ondersteunen met het vervoer van de pallets. “We hadden er met z’n allen schik in en de middelen werden ingezet voor goede doelen in Loosbroek en omstreken,” vertelt Stan enthousiast. Naar verloop van tijd had de Stichting steeds meer ‘waardeloze’ pallets staan, waarmee niet alleen Loosbroek en Heeswijk-Dinther werd voorzien van pallets voor de bouwdorpen maar ook Middelrode, Berlicum, Vorstenbosch en Nistelrode. Toen hun kinderen niet meer deelnamen aan de Kindervakantieweek zijn ze gestopt met het inzamelen van pallets om zo plaats te maken voor een nieuwe generatie met wellicht nieuwe ideeën. Stichting Pallet blijft nog bestaan en kan met de opgebouwde buffer voorlopig nog maatschappelijke doelen ondersteunen. “Al met al is het een mooie tijd geweest,” besluit Stan.

Tekst: Joke Dobbelsteen. Foto: Maddelon Dekkers.