ingezonden

De Wis: bijeenkomst nieuwe inwoners

Afgelopen november kon de bijeenkomst helaas niet doorgaan, maar inmiddels hebben we een nieuwe datum geprikt voor een informatieve, maar vooral ook gezellige avond voor onze nieuwe Loosbroekse inwoners, namelijk vrijdag 18 maart om 20.00 uur in c.c. De Wis. Alle “nieuwe” inwoners ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Ben je nieuw in Loosbroek, maar heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er wel graag bij zijn, stuur dan z.s.m. een bericht naar info@de-wis.nl om je aan te melden voor deze avond. En voor alle niet-nieuwe inwoners: rond 21.00 uur starten we met een zgn “speeddate”, waar ook “oude” inwoners van Loosbroek bij mogen aansluiten. Dus heb je vrijdag 18 maart vanaf 21.00 uur nog niks anders op de planning, loop gerust bij De Wis naar binnen voor een gezellig praatje en een afsluitend drankje aan de bar!

KBO: Info-avond notaris Dielissen

KBO Loosbroek nodigt notaris Dielissen uit Heeswijk-Dinther uit om te komen spreken over levenslooptestament, erven, schenken aan kinderen en wat nog meer ter sprake kan komen en wat voor iedereen van belang kan zijn. Deze middag is voor alle inwoners van Loosbroek. WANNEER: woensdag 23 maart om 14.00 uur in De Wis.

Dankwoord

Dank aan eenieder die op welke manier dan ook met ons heeft meegeleefd, naar aanleiding van het overlijden van mijn lieve Tien, ons pap, schoonvader en opa. Overweldigend waren de hoeveelheid kaarten, bloemen en mooie woorden. Ze zijn een troost voor ons in deze moeilijke tijd. Het doet ons goed te ervaren dat hij bij velen zo geliefd was.

Anny de Bijl – Schraven, kinderen en kleinkinderen

PAROCHIE: OP ZOEK NAAR OPSLAGRUIMTE VOOR ONZE LOOSBROEKSE ROMMELMARKT

Op korte termijn, op zijn laatst miv september 2022 en mogelijk nog veel eerder, verliezen we de opslagruimten bij Willem van der Zanden. Deze zijn van wezenlijk belang om onze echt onmisbare en mooie markt in stand te houden en daarmee ook onze mooie kern van Loosbroek (kerk, pastorie, kerkhof en pastorietuin). Wie heeft of weet waar opslagruimte beschikbaar is/ komt. We hopen en rekenen op uw meedenken, zo mogelijk meehelpen. De Rommelmarkt moet blijven! Hoe sneller, hoe beter. Bij voorbaat dank ! Meld u bij Ad Geenen (0629739612), Cor Gloudemans (0629129328) of Piet van Gruythuysen (0624545527).

STAL BERTUS: NL DOET