JUBILEUM

40 jaar ziekenbezoekgroep

‘Belangrijk om oog te hebben voor elkaar’

Een uurtje per week, veel meer tijd zijn de vrijwilligers van de ziekenbezoekgroep in Loosbroek er niet mee kwijt. Maar ze doen dit wel al 40 jaar. De moeite nemen om een luisterend oor te bieden aan mensen in Loosbroek die ziek zijn of alleen, of flinke beperkingen hebben, meestal door gevorderde leeftijd. Ook worden er bezoekjes afgelegd aan Loosbroekenaren die op Laverhof wonen. Zo blijven zij verbonden met Loosbroek.

Nellie Langens doet het werk al 35 jaar. Zij vertelt enthousiast over de vele bezoekjes die ze in al die jaren heeft afgelegd en het contact dat je opbouwt met mensen. “Het is dankbaar werk en je kunt steun bieden aan mensen die het soms wat moeilijker hebben.” 40 jaar geleden werd in Loosbroek de ziekenbezoekgroep opgericht. Dit initiatief ontstond destijds vanuit de parochieraad.

TROUWE CLUB

Nella Donkers was een van de leden die hier actief voor pleitte toentertijd. Samen met ‘Herwonnen Levenskracht’, welzijnswerk vanuit de FNV die mensen bijstonden, werden de krachten gebundeld. “De ziekenbezoekgroep is de grootste en belangrijkste werkgroep vanuit de parochie,” aldus Cor Gloudemans, coördinator van het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap. Momenteel bestaat de groep uit 16 vrijwilligers die mensen uit Loosbroek met enige regelmaat bezoeken. Ook gezinnen waarbij een kind een flinke beperking heeft of erg ziek is, kunnen worden bezocht. De introductie: “Wij komen vanuit de geloofsgemeenschap van Loosbroek,” spreekt mensen niet altijd meteen aan maar als het contact eenmaal gelegd is wordt het wel gewaardeerd. Want omkijken naar elkaar en oog hebben voor elkaar is het uitgangspunt en dat ervaren mensen. De vrijwilligers voelen zich altijd welkom en vinden het geen opgave om deze bezoekjes af te leggen. Het is dan ook een trouwe club die dit al jaren doet.

DE ZONNEBLOEM

Toos van Boxmeer is een van de drijvende krachten achter de ziekenbezoekgroep en druk met de organisatie van het jubileum. Ook zij legt bezoekjes af: “Soms ben je een van de weinigen die bij mensen over de vloer komt en het enige contact in Loosbroek.” Ook De Zonnebloem in Loosbroek heeft bezoekwerk als belangrijkste doel. In 2001 is er samenwerking gezocht om te voorkomen dat mensen twee verschillende vrijwilligers op bezoek krijgen. Er komt nu één vrijwilliger namens beide organisaties. Op 12 september, op de Nationale Ziekendag is stilgestaan bij het jubileum. Ken jij iemand die een bezoekje zou willen ontvangen van een vrijwilliger van de ziekenbezoekgroep of ben jij iemand die bezoekjes wil afleggen? Dan kun je informatie opvragen bij Toos van Boxmeer: toosvanboxmeer@outlook.com

Dank aan de vrijwilligers: Piet van den Berg, Toos van Boxmeer, Antoinet Dobbelsteen, Clair de Groot, Toos van Gruythuysen, Ingrid Habraken, Toos van Houtum, Ria Kanters, Jeanne Kremers, Nellie Langens, Ans Lunenburg, Marja Lunenburg, Anneke de Mol, Bettie Osenga, Wim Smits en Betsie van Zutphen.

Tekst: Willemien Manders. Foto: Wim Roefs.