Kerncommissie

Doe mee, denk vooruit over fijn wonen en leven in Bernheze

Denk mee over de omgevingsvisie! Welke ideeën en voorstellen heeft u voor de toekomstige leefomgeving van Bernheze? Wij horen het graag! U bent van harte welkom bij interactieve bijeenkomsten op 28 juni en 6 juli en 07 september. De ideeën zijn bedoeld voor de omgevingsvisie van Bernheze. In de omgevingsvisie komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn.

Er zijn interactieve avonden voor drie gebieden Beekdallandschap: dinsdag 28 juni van 19.30 – 22.00 uur in Gymnasium Bernrode in Heeswijk -Dinther Peelhorstlandschap: maandag 6 juli 19.30 – 22.00 uur in De Pas in Heesch Dekzandlandschap: 07 september 19.30 – 22.00 uur in De Wis in Loosbroek

Aanmelden kan via www.samenbernheze.nl/omgevingsvisie. Er is ruimte voor maximaal 60 deelnemers per avond. De gemeente organiseert deze sessies samen met Waterschap Aa en Maas, Actief Burgerschap, Dorpsraad Nistelrode, Kerncommissie & KBG Loosbroek en Dorpsraad Vorstenbosch.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze avonden gaan we actief aan de slag in verschillende thematafels. Wij horen graag uw ideeën en voorstellen voor een gezonde leefomgeving, leefbare kernen, klimaat en natuur, landbouw en economie, landschap en erfgoed. We horen ook graag wat u zelf kunt doen om deze ideeën tot uitvoering te brengen en wat u hiervoor nodig heeft.

De ideeën worden verwerkt in drie toekomstscenario’s voor de omgevingsvisie. Vervolgens gaan we berekenen welke impact deze scenario’s hebben op de leefomgeving. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt voor de ontwerp omgevingsvisie.

Data vergaderingen

23 juni KC vergadering
1 sept KC en KBG
29 sept KC vergadering
10 nov KC en KBG-vergadering

KC blijft op zoek naar mensen die Loosbroek een warm hart toedragen en graag plaats willen nemen als lid van de kerncommissie.