Kerncommissie

De stichting Kerncommissie Loosbroek heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Loosbroek en het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners.

Wij als kerncommissie Loosbroek hebben eind september overleg gehad met wethouder Daandels. De bouw op de Bersse Hoeve gaat van start! Er zullen ongeveer 30 huizen worden gebouwd. Daarnaast ligt ‘t nieuwe plan Hanenbergsestraat/ Molenhoeven op de gemeentelijke schetstafel. Dit plan moet natuurlijk eerst door de ambtelijke molen, ook de Kerncommissie Loosbroek mag er nog zijn zegje over doen, om dan eind 2023 in de openbaarheid te komen. Hier zullen in een periode van ongeveer 7 jaar zo’n 55 huizen worden gebouwd.

Op donderdag 20 oktober zijn wij als KC door B&W van Bernheze uitgenodigd om kennis te maken. Zijn er inwoners van Loosbroek die niet tevreden zijn met de wegen, fiets en/of voetpaden in en rondom ons dorp, laat dit ons weten, wij koppelen dit dan terug naar de gemeente. Zijn er dorpsgenoten met ideeën voor vergroening/verfraaiing van ons dorp dan kunnen wij ook dit bij de gemeente aandragen.

Data vergaderingen:
• 10-11-2022 KC en KBG
• 15-12-2022 KC
• 26-01-2023 KBG
• 09-03-2023 KC
• 20-04-2023 KC en KBG

KC en KBG om 19.30 uur KC 20.00 uur, steeds in De Wis.

Graag tot dan,
Rob de Backer
Ferens Bongers
Robert Cornelissen
Jop de Gruyter
Peter Rovers
E: info@kerncommissieloosbroek.n