kerncommissie

De stichting Kerncommissie Loosbroek heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Loosbroek en het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners.

We houden de vinger aan de pols

Donderdag 10 november was er weer een bijeenkomst van de Kerncommissie waarbij de meest urgente zaken die spelen in het dorp de revue passeerden. Het gesprek ging vooral over plan Schaapsdijk – Bersehoeve – dat wederom veel vertraging oploopt. Het plan is al lang en breed bouwrijp maar ligt nu gedeeltelijk stil omdat er meerdere kavels zijn teruggegeven door potentiële bouwers uit ons dorp. Tegelijk ligt de eerste bouwkavel ligt klaar om te starten. We gaan het zien. Wel lijken er vier CPO woningen te worden gebouwd voor jongeren. CPO voor ouderen komt er niet. Zeker is dat de initiatiefnemers zich ‘gepiepeld’ voelen door huidige en eerdere toezeggingen. Er is met hulp van de KBO heel veel werk verzet, avonden georganiseerd en ideeën verzameld, dat lijkt allemaal tevergeefs te zijn geweest. Dat is zeer teleurstellend. Mogelijk lichtpuntje is dat er aan wordt gewerkt om deze plannen en regels aan te passen. Waarschijnlijk kunnen senioren nog terecht op plekken waar de 4-onder-1-kap zijn teruggegeven. Hier komen dan tweekappers voor in de plaats. In het nieuwe beleid wordt door het gemeentebestuur ook gemeld dat er in de komende tien jaar 58 woningen gebouwd moeten gaan worden in plan Molenhoeve… We houden de vinger aan de pols.

Vervolgens is nadrukkelijk gediscussieerd over wat te doen met en voor Loosbroek en hoe we onze dorpsgenoten hierin kunnen betrekken. Wat is de taak van de Kerncommissie en wat is de rol van de klankbordgroep. Vooralsnog is besloten de klankbordgroep in zijn geheel te integreren in het bestuur; daarmee vervalt de naam klankbordgroep en heeft het bestuur in een klap voldoende leden. Alleen het voorzitterschap is nog vacant. Interesse? Meld u aan!

Namens het dagelijks bestuur Peter Rovers, Robert Cornelissen en Hans Cleton
Email: info@kerncommissieloosbroek.nl