lichtpunt

Ria van der Wijst

‘Er zijn dingen waar je niets aan kunt doen en dingen waar je iets aan kunt doen’

Toen zij 48 jaar geleden met Antoon trouwde kwam Ria van der Wijst (70) in Loosbroek wonen in de boerderij aan de Dorpsstraat. Daar hebben zij zo’n 38 jaar gewoond en hun 3 kinderen groeiden er op. Het is ongeveer 10 jaar geleden dat zij naar de Pastoor de Grootstraat verhuisden. “We wilden een stapje terug doen en ook een wat meer leeftijdsbestendige woning.” Bij Ria aan de keukentafel hebben we een gesprek over al het vrijwilligerswerk dat zij haar hele leven al doet. “Van mijn ouders mocht ik een opleiding doen in de Z-Verpleging voor meervoudig gehandicapten en om leiding te geven in een gezinsvervangend tehuis. Dus het zorgen voor anderen zat er eigenlijk van het begin af aan al in.” Ooit begon het bij de EHBO en Wit-Gele Kruis en vanuit de parochie zit zij in een aantal werkgroepen, zoals Kerkhofbeheer, Welkomstgroep, Locatieraad, Lourdesvrijwilliger, enz.

VERTROUWEN

Maar de afgelopen 15 jaar is het LichtpuntHDL waar zij veel tijd en aandacht aan geeft. Met zo’n 6 andere vrijwilligers hebben zij deze hulpdienst opgericht in 2006. Speciaal voor de minder bedeelden; voor mensen die helemaal aan de grond zitten op financieel, psychisch, medisch of maatschappelijk gebied. “Of het gaat om huisraad, kleding, boodschappen of om hulp bij de situatie waarin iemand verzeild is geraakt, wij zijn er om met hen in gesprek te gaan, vertrouwen te geven en te krijgen en we betrekken er vanaf het begin beroepskrachten bij om deze mensen te helpen naar betere levensomstandigheden. Wij werken nauw samen met diverse instanties van Gemeente Bernheze, met Lichtcirkel, De Vonk, Ons Welzijn, Samen Sterk, Schuldhulpmaatje, Voedselbank. Immers diaconale werkzaamheden staan niet los van de samenleving.”

ONZICHTBAAR

De voorbeelden die Ria kan noemen zijn hartverscheurend. Hoe mensen door allerlei omstandigheden zo in de problemen kunnen raken dat zij vrijwel geen uitweg meer zien. Gelukkig lukt het dan toch vaak om met de hulp van LichtpuntHDL weer een nieuw begin te maken en weer uitzicht te krijgen op een normaler leven. “Je moet echt met de mensen optrekken om ze te begrijpen. Ons vrijwilligerswerk is eigenlijk heel onzichtbaar, maar zeker de moeite waard want samen maak je het verschil. Op de vraag of zij die problemen niet heel zwaar vindt, geeft Ria aan: “Er zijn dingen waar je niets aan kunt doen en dingen waar je iets aan kunt doen. Zo sta ik in het leven.” En tegen Kerst kan natuurlijk niet onvermeld blijven dat ze graag iedereen oproept om mee te doen aan de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de mensen van LichtpuntHDL. Boodschappen kunnen gebracht worden naar het kerkportaal of naar de Kerstboom op het Dorpsplein. Zo kan eigenlijk iedereen een Lichtpuntje zijn voor zijn medemens.

Tekst: Wietske Piek. Foto: Gido Boets.