Parochie

Theo de Mol

Ik ben elke morgen blij dat ik weer gezond op kan staan.’

Theo de Mol (70) woont, samen met zijn vrouw Wilma, aan de Donatusstraat waar hun kinderen Rob, Karin en Frank zijn opgegroeid. De gepensioneerde dorpsgenoot is al vele jaren actief voor onze kerk. Zo heeft hij zitting in het dagelijks bestuur van Geloofsgemeenschap Loosbroek en is hij penningmeester van Stichting Behoud Antoniuskerk Loosbroek. Samen met een groep vrijwilligers zet hij zich in voor allerlei klussen in en om de kerk. Stichting BAL beheert de gelden van rommelmarkt, kledingactie en fietsenverkoop welke worden ingezet voor het onderhoud van de kerk en pastorie. De laatste twee jaar zijn door corona de opbrengsten van deze acties flink gedaald: de rommelmarkt heeft al twee jaar geen doorgang kunnen vinden en de kledingcontainers zijn maandenlang afgesloten geweest. “Wij zijn thuis katholiek opgevoed en ik ben misdienaar geweest. Zo’n dertig jaar geleden ben ik iets voor de kerk gaan doen en dat doe ik nog steeds. Maar mijn geloof beleef ik wel anders dan vroeger. Ik bid geen avond- en morgengebed meer en ook niet meer de Engel des Heren en het rozenhoedje.”

TOEKOMST VAN DE KERK

De tijd is veranderd. “Ik denk dat we met zijn allen moeten nadenken over een andere invulling en goede bestemming van de kerk. We moeten het geloof er niet uithalen want er moet nog steeds gedoopt, gerouwd en getrouwd kunnen worden. Maar we kunnen de kerk niet alleen openhouden voor de maximaal veertig personen die wekelijks in de kerk komen. Het zou mooi zijn als de kerk en de pastorie behouden kunnen blijven voor Loosbroek. De beide gebouwen zijn gemeentelijke monumenten en samen proberen we dat in stand houden. Ik heb goede herinneringen aan de jaarlijkse rommelmarkt die we meer dan 20 jaar organiseerden. Het mooiste aan de rommelmarkt is het samenzijn. Vanaf juni beginnen meestal de voorbereidingen en het hele jaar door worden er spullen verzameld. Het is een hele organisatie en op de dag zelf kwam een grote groep mensen helpen met de verkoop. Het is goed voor de sociale contacten want je komt op de rommelmarkt een diversiteit aan mensen tegen.”

MOOIE CAMPERREIZEN

Die diversiteit zoekt hij ook op in voorjaar en zomer wanneer hij samen met Wilma heel Europa doorkruist met hun camper. Zo hebben ze al meer dan vijftien Europese landen bezocht van de Noordkaap tot Zuid-Roemenië en van Pieterburen tot Zuid-Spanje. “We zijn lid van de Nederlandse Kampeerautoclub en ontvangen een maandblad waarin mooie camperreizen staan. We weten nu al waar we dit jaar graag naar toe willen gaan. We willen in elk geval naar Sardinië. Verder plannen we niet zo heel lang vooruit. Ik ben elke morgen blij dat ik weer gezond op kan staan en gewoon mijn dagelijkse dingen en hier en daar een klusje kan doen,” besluit Theo, “ik ben een tevreden mens.”

Tekst: Chantal Kanters. Foto: Wim Roefs.