’t clubke

Tien jaar De Lekke Tube

‘Mannen, vrouwen, twintigers, zestigers, telaatkomers en matelozen’

FC De Lekke Tube uit Loosbroek bestaat tien jaar en heeft onlangs in de parochietuin haar nieuwe fietstenue op ludieke wijze gepresenteerd aan haar leden en sponsoren. Het oranje leger koerst nu nog opvallender door de regio. De Loosbroekse wielerclub is opgericht door een aantal fietsende vrienden. Toen Bjorn van Helvoort tien jaar geleden bij het clubje kwam, liet hij meteen weten het qua kleding maar een zooitje ongeregeld te vinden. Hij ging op zoek naar sponsoren en werd daardoor gebombardeerd tot voorzitter. Inmiddels is de club uitgegroeid tot 64 leden, 42 heren en 22 dames. Driekwart komt uit Loosbroek, de rest uit omliggende dorpen. Er wordt wekelijks gefietst op de vaste clubavonden van maart tot en met september en daarnaast ook op zondag. Jaarlijks maken de leden vele mooie tochten, organiseren ze een fietsweekend in het buitenland of een sportieve tijdrit voor het meten van de onderlinge krachten.

RICHTLIJNEN

Elke woensdag is het clubavond. Weer of geen weer. “Het meeste valt er neffe,” weet Bjorn. “Of zoals Harrie Lunenburg al zei: ‘Als het weer geen rekening houdt met mij, houd ik ook geen rekening met het weer.’ We gaan dus altijd en uiteraard volgens de huidige RIVM-richtlijnen. Op de clubavonden fietsen we in drie groepen, opgedeeld in verschillende snelheden zodat iedereen mee kan doen. Vrouwen mogen dan ook meedoen maar de afspraak is daarbij dat we niet op ze wachten.
” Donderdag is het de vrouwenavond, waar ook heren mogen aansluiten. De mannen en vrouwen fietsen zo’n 70 km. De start is steevast bij Revival, net als de derde helft. Een pilske, een bietje slappe klets en sterke verhalen.”

“Het is een zeer gevarieerd gezelschap,” weet Pierre van den Helm die sinds kort de voorzittershamer heeft overgenomen. “Van twintigers tot zestigers en van fietsers die altijd te laat komen (Klokkie) tot mannen waar geen maat op staat zoals Willem Roefs. Het is een hele mooie, makkelijke groep, er wordt nooit gemopperd.”

DIEPTEPUNT

Veel leden trainen serieus om binnen onze club een stapje hoger te komen. “We houden geen wedstrijden, maar op de doordeweekse avonden wordt er wel even altijd extra aangezet om als eerste ‘thuis’ te zijn,” weet Bjorn. “De winnaar krijgt een punt, dat wordt opgeteld en het lid met de meeste punten krijgt aan het eind van het seizoen een fles wijn, in een Lekke Tube natuurlijk. De barbecue ter afsluiting van het fietsseizoen is altijd een hoogtepunt. Zoals elke valpartij een dieptepunt is. Maar het ergste was natuurlijk het overlijden van onze wielerheld Harrie Lunenburg. Dat maakt grote indruk op iedereen. Er was een erehaag van ons bij de uitvaart. Het liet ook zien hoe sterk we als team zijn. Harrie wordt nog altijd gemist maar ook geëerd. Op de nieuwe shirts staat een warm bakkertje, zo fietst hij toch nog altijd een beetje mee.”

Tekst: Mathieu Bosch. Foto: Wim Roefs.