veertien kinderen kézér samen 1000 jaar

Op 29 februari a.s. vierden de acht zussen en zes broers van de familie Kézér uit Loosbroek het heuglijke feit dat zij samen duizend jaar oud zijn. De oudste van het grote gezin is 78 jaar, de jongste 63. Hun ouders, die helaas beiden op vrij jonge leeftijd zijn overleden, waren Karel en Drika Kézér-Jansen.

Karel kwam als 12-jarige vanuit Hongarije naar Nederland en groeide op in een pleeggezin in Vorstenbosch. In 1940 trouwde hij met Drika, die op het Kantje in Nistelrode woonde. Samen gingen ze wonen op een boerderij aan de Heideweg in Loosbroek. Daar werden veertien kinderen geboren, die allen hun steentje hebben bijgedragen om het bedrijf te runnen. De oudste kinderen bezochten de lagere school in Vorstenbosch, waar de zusters de scepter zwaaiden. De jongere kinderen gingen in Loosbroek naar school. Vader vond het belangrijk dat de kinderen gingen studeren, mede omdat hij daarvoor zelf nooit de kans had gehad. “Zorg dat je voor jezelf kunt zorgen”, was zijn devies.

De familie Kézér is heel muzikaal. Verschillende kinderen bespeelden al jong een instrument en waren lid van de harmonie in Dinther. En omdat het gezin achteraf woonde was het oefenen thuis nooit een probleem. Buren woonden ver genoeg weg om er geen last van te hebben. Heden ten dage zijn enkelen nog steeds fanatiek muziekbeoefenaar of zingen in een koor. Alle jongens waren actieve voetballiefhebbers en lid van voetbalclub WHV. Als ze niet deelnamen aan de wedstrijden en trainingen waren ze rondom het huis of op het kruispunt vlakbij te vinden, altijd met een bal aan hun voeten. Jarenlang hebben ze ook in een familievoetbalteam gespeeld, samen met zwagers en neefjes. Dit zorgde voor veel gezelligheid. En waar kunnen op de feestdag zelf beter herinneringen opgehaald worden dan in Loosbroek, waar de roots van de familie liggen, waar allen terugkijken op een fijne jeugd in een warm gezin.