vrijwilliger

Toon van Menzel

‘Op vrijdag worden de lijnen getrokken’

Toon van Menzel werd 69 jaar geleden in Veghel geboren en sloot als elfde kind de rij in het gezin van Dorus van Menzel en Martina Lunenburg. Zijn eerste jaar bracht hij door in de Meerstraat in Heeswijk, daarna verhuisde het gezin naar Loosbroek. Hij doorliep de lagere school en ging vervolgens naar de LTS in Veghel.

Medio 1972 leerde hij tijdens de kermis in Nistelrode, bij de Brouwershoeve, Annie Timmers kennen. Na een verkeringstijd van 4 jaar is het stel getrouwd, en zijn ze in de Schaapsdijk gaan wonen, in hun huidige woning, die Toon zelf metselde na zijn militaire diensttijd. Ze kregen drie kinderen; Royd, Marc en Sander. Inmiddels zijn er ook twee kleinkinderen; Tieme en Diek. Toen Toon 9 jaar was, is hij gaan voetballen bij WHV, gestart bij de jeugd, doorgestroomd naar het tweede en derde elftal. Helaas hebben rugklachten ervoor gezorgd dat actief voetballen niet meer ging. Om toch enige sportiviteit te behouden, is Toon gaan tennissen. Ondanks dat hij zelf noodgedwongen moest stoppen met voetbal, was en is Toon nog menig uurtje te vinden op sportpark De Hoef. Toon heeft in het verleden de jeugd getraind en was grensjager bij het eerste elftal. Voor het onderhoud van het sportpark, maakt Toon deel uit van de maandagochtend-ploeg en op vrijdag worden de lijnen op de velden getrokken, voor de wedstrijden op zaterdag en zondag, iets wat Toon al 15 jaar met veel voldoening doet. Op zondagen worden hij en zijn vrouw steevast langs de lijnen gezien; ze zijn trouwe supporters van het eerste en het vierde elftal. Onlangs was Toon een van de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichtte bij het Höken en Hakselen. Maar het is niet alleen WHV wat hem bezig houdt. Carnaval heeft hij altijd een warm hart toegedragen, tussen 1990-1997 was Toon lid van de Raad van Elf. Later zijn de Zandkruiers uitgebreid met een cabaretgroep, ook hier heeft Toon tot 2011 een aandeel in gehad.

FIETSTOCHTEN

Toon is altijd metselaar geweest in de bouw. Nadat hij met vervroegd pensioen ging, heeft hij zijn vakmanschap nog 5 jaar aan de leerlingen van het Fioretti College mogen doorgeven. Tijd voor vermaak was er ook. In het verleden hebben Toon en Annie diverse mooie reizen gemaakt; Portugal, Kroatië, Jordanië, Amerika en Zuid-Afrika. Nu kunnen zij genieten van de kleine, waardevolle momenten. Fietstochten, al dan niet samen met Adrie en Joke van Zutphen; een thermoskan koffie en broodjes mee, en dan zomaar een bankje in de natuur. Het dagelijkse rondje samen wandelen. De wekelijkse boodschappen en het koffiedrinken met familie en vrienden. Aan het einde van ons gesprek wil Toon toch nog iets kwijt: “Ik vind het jammer dat de woningbouw achterblijft, met name voor de jongvolwassenen. Het wordt deze doelgroep niet makkelijk gemaakt om een toekomst uit te zetten, ook in financieel opzicht, wat resulteert in een terugloop van leerlingen op de basisschool. Waar de school ‘vroeger’ 160 leerlingen had, zijn het er nu amper 100. Dat baart me zorgen.”

Tekst: Miranda de Mol | Foto: Maddelon Dekkers